Kako prepoznati disleksiju kod djeteta?

Disleksija je teškoća u učenju koja utječe na način na koji mozak obrađuje jezik. Stoga djeca s disleksijom često imaju poteškoće s čitanjem, pisanjem i pravopisom unatoč prosječnoj ili iznadprosječnoj inteligenciji.


Važno je znati kako prepoznati disleksiju kod djeteta kako bismo im pružili odgovarajuću podršku i ohrabrenje.

Dijete uči abecedu

Prepoznavanje prvih znakova disleksije

U nastavku ćemo razmotriti neka ponašanja koja mogu ukazivati na disleksiju kod predškolske i školske djece. Stoga je važno da roditelji, odgajatelji i drugi skrbnici obrate pažnju na ove znakove tijekom svakodnevnih interakcija s djetetom.

Ako se disleksija ne prepozna i ne riješi na vrijeme, može dovesti do značajnijih problema s čitanjem i učenjem koji mogu biti vrlo teški za prevladati. To može rezultirati lošim školskim rezultatima, frustracijom, poteškoćama u ponašanju, niskim samopouzdanjem i drugim teškoćama.

Neočekivani izazovi u čitanju

Neočekivani izazovi u čitanju

Da li vaše dijete ima poteškoća u učenju abecede i pri fonološkoj obradi slova, ponavljanju dječjih pjesmica ili prepoznavanju zvukova u riječima? Zaostaje li značajno za vršnjacima u postizanju važnih faza u čitanju? Izbjegava li aktivnosti koje uključuju čitanje? Ima li poteškoća s točnim izgovaranjem riječi ili slušanjem priča?


Iako djeca razvijaju vještine čitanja svojim tempom, ako vaše dijete ima poteškoće u čitanju iznad očekivanja, to može biti potencijalni znak disleksije. Obratite pažnju na njihovu motivaciju za čitanje, tečnost i točnost čitanja, te razumijevanje jezika, jer poteškoće u ovim područjima mogu ukazivati na disleksiju.

Neočekivani izazovi u pisanju

Izazovi u pisanju

Neka djeca mogu imati loše pravopisne vještine unatoč naporima. Mogu imati poteškoća u izražavanju pisanjem i organizaciji svojih misli. Njihovom pisanom radu možda nedostaje pravilna gramatika i interpunkcija. Povremeno mogu preokrenuti slova i brojeve, zamijeniti riječi koje zvuče slično i miješati riječi pri pisanju (“lav-val”, “igra-igar”, “lijevo-dliejvo”, itd.).


Ovi problemi postaju očitiji nakon što dijete krene u školu, ali ih je moguće uočiti i ranije. Stoga je bitno da odgajatelji koji provode veći dio dana s djetetom održavaju kontinuiranu komunikaciju i svoja dnevna zapažanja dijele s roditeljima.

Izazovi s pamćenjem i sekvencioniranjem

Ima li vaše dijete poteškoća u praćenju nizova poput abecede, dana u tjednu, te uputa od dva ili tri koraka? Mogu imati poteškoća s koncentracijom ili pamćenjem imena svojih prijatelja.


Disleksija može uzrokovati poteškoće s pamćenjem i praćenjem uputa, redoslijedom slova u riječi ili slijedom događaja u priči. Iako dijete može uživati u slušanju priča, poteškoće s pamćenjem i vremensko – prostornim slijedom mogu im otežati ponavljanje priče ili njenih dijelova.

Problemi s vizualnom i slušnom obradom

Disleksija može uzrokovati poteškoće kod djece u vizualnoj i slušnoj obradi, imajući teškoća u razlikovanju sličnih slova ili prepoznavanju i manipuliranju zvukovima u riječima.

Emocionalne i ponašajne poteškoće

Djeca s disleksijom često imaju poteškoća u sjedenju mirno i angažiranju u radu u učionici. Mogu izbjegavati zadatke koji uključuju čitanje ili pisanje, te mogu postati frustrirana i ljuta kada se suoče s istim zadacima.

Neka djeca mogu postati razdražljiva ili nemirna, s teškoćama koncentriranja na školski rad, te mogu razviti negativne osjećaje prema sebi.

Sažetak

Disleksija je neurološki razvojni poremećaj koje uzrokuje poteškoće u čitanju, pisanju i pravopisu. To može dovesti do izazova u školskom uspjehu, ponašanju djeteta i općem blagostanju. Stoga je važno znati kako prepoznati znakove disleksije kod djeteta kako bismo im pomogli razviti ključne vještine čitanja i pisanja, promicati pismenost i poticati pozitivan stav prema učenju.

Nataša Tanić, psiholog

Pin It on Pinterest