Logo

Opći uvjeti

Informacije o Prodavatelju:

Nas pet d.o.o. (u daljnjem tekstu Posebne bilježnice)
Capraška ulica 12, PISAK-409
44000 Sisak

Adresa elektroničke pošte:
info@posebnebiljeznice.com

Telefon:
091 566 7772

Radno vrijeme korisničke podrške:
radnim danom od 8:00 do 16:00.
Subotom, nedjeljom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Poslovni subjekt:
Nas pet d.o.o.
Puni naziv: NAS PET d.o.o. za trgovinu i usluge i turistička agencija
Sjedište tvrtke: Braće Hanžek 2B, Petrinja
OIB: 06455628601
MBS: 080841908
Banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR5224020061100655085
SWIFT: ESBCHR22
EU VAT number 06455628601
Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Rješenjem broj Tt-17/43717-4
Članice društva: Biserka-Marija Vidnić i Tanja Mosler
Temeljeni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu 28.000,00 kn.

I. OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA KORIŠTENJA USLUGE ONLINE PRODAJE

1. Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja usluge Online prodaje (dalje: Opći uvjeti i pravila) Nas pet d.o.o. (dalje: Posebne bilježnice) odnose se i uređuju način korištenja usluge online prodaje. Usluge Posebne bilježnice online prodaje dostupne su na internetskoj stranici www.posebnebiljeznice.com.
U slučaju događaja više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Posebnih bilježnica i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. U slučaju da do uskrate usluge dođe nakon što ste već izvršili plaćanje svoje narudžbe, plaćeni iznos za neisporučene Proizvode biti će Vam vraćen. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Posebne bilježnice može odstupiti od ovih Općih uvjeta i pravila te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se, na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

 • pristup online sučelju,
 • naručivanje Proizvoda, kao i
 • isporuku već naručenih Proizvoda

Korištenjem Internet stranice smatra se da je Kupac upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima te da iste razumije i prihvaća. Opći uvjeti i pravila se smatraju sastavnim dijelom Ugovora na daljinu te se primjenjuju na prava i obveze Kupca i Posebnih bilježnica u odnosu na sklopljene Ugovore.
Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti online prodaju Posebne bilježnice.

Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga predlažemo da se prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje Proizvoda detaljno upoznate s Općim uvjetima i pravilima. Ako Internet stranice Posebne bilježnice online prodaje nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja. Posebne bilježnice nisu odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja Internet stranice.

Opći uvjeti i pravila zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici predstavljaju i predugovornu obavijest u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

Osnovni pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta i pravila imaju sljedeće značenje:

E-mail adresa je e-mail adresa kojom se Kupac registrira na Internet stranici.
Internetska stranica je internet stranica www.posebnebiljeznice.com.

Posebne bilježnice je brend tvrtke NAS PET d.o.o. za trgovinu i usluge i turistička agencija, Braće Hanžek 2B, Petrinja, OIB: 06455628601.

Online prodaja Posebne bilježnice označava prodaju proizvoda putem Internet stranice.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice te izvrši registraciju.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba, koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje podatke na Internet stranici i/ili odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Posebnim bilježnicama, isplati kupoprodajnu cijenu, te pritom naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda Posebnih bilježnica.

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

Pisani prigovor potrošača je prigovor koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, odnosno poslovanje Posebnih bilježnica s Potrošačem.

Potrošač je svaka fizička osoba – kupac koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja nije izvršila registraciju, ali pristupa i pregledava sadržaj Internetske stranice.

Proizvod je svaka roba ili usluga, tj. svi proizvodi istaknuti na Internetskoj stranici, a koje je moguće kupiti putem online prodaje Posebnih bilježnica.

Ugovor je ugovor o kupoprodaji kojim Posebne bilježnice prenose ili se obvezuju prenijeti Kupcu Proizvod/ Proizvode u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Posebnih bilježnica i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Posebnih bilježnica i Potrošača na jednome se mjestu pri čemu do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava Potrošaču ili Posebnim bilježnicama da pohrane informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala.

2. Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije Proizvoda.

Posebne bilježnice putem Online prodaje omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana Proizvoda koji se nalazi u ponudi i na zalihi iz koje se Proizvod dostavlja pojedinom Kupcu, a prema adresi dostave Kupca.

Kupci pravne osobe podliježu primjeni važećeg Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Sve cijene izražene su u službenoj valuti Republike Hrvatske i uključuju PDV. Proizvodi se isporučuju po Maloprodajnim/Veleprodajnim cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

U slučaju sumnje Posebnih bilježnica na zlouporabu sa strane Kupca, Posebne bilježnice zadržavaju pravo neisporuke narudžbe kao i raskida Ugovora u bilo kojem trenutku. Posebne bilježnice zadržavaju pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Kupca, odnosno Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Kupca/Korisnika koje Posebne bilježnice prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatraju neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta i pravila.

2.1. Registracija ili korištenje usluge online prodaje

Da biste se registrirali ili koristili usluge online prodaje Posebnih bilježnica, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: info@posebnebiljeznice.com ili putem telefona: 091 566 7772.
Naručitelj tj. Kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje Proizvoda.

2.2. Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj u košaricu“, odabrani Proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Blagajna“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Blagajna“ preusmjeriti će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ukoliko posjeduje kupon ili poklon bon, stavlja dodatne napomene ukoliko ih ima, te označava ukoliko želi R1 račun.

Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Pročitala/o sam i slažem se s Općim uvjetima i Izjavom o privatnosti” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja i Izjavu o privatnosti, te da se s istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat/a sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Klikom na „Ažuriraj košaricu“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ukoliko se kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Narudžba“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Narudžba” izvrši narudžbu, prodavatelj će na E-mail adresu kupca poslati potvrdu narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. Svaka potvrđena narudžba podrazumijeva obvezu plaćanja.

2.3. Registracija i kupnja

Registracija na Internet stranici pruža mogućnosti kao što su:

 • pregled prošlih narudžbi,
 • izmjena podataka korisničkog računa,
 • listu želja,
 • Informiranje o vraćanju proizvoda u prodaju,
 • spremanje dodatnih adresa za dostavu.

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na E-mail adresu dobit ćete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Posebnih bilježnica. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje Kupcu u trenutku potvrde narudžbe. U ovom trenutku smatra se da je ugovor o kupoprodaji za naručene artikle sklopljen te nadalje nije moguće mijenjati podatke ili narudžbu (dodavati artikle, mijenjati količine ili slično). U slučaju da želite promijeniti narudžbu ili podatke, obratite nam se što je prije moguće, ali budite svjesni da je moguća promjena termina isporuke, ovisno o raspoloživosti.

Ako ne dobijete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Posebnih bilježnica, molimo provjerite:

 • je li potvrda u Vašem Junk/Spam folderu,
 • je li Vaš mailbox pun,
 • nalaze li se Proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave na Internet stranicu te u tom slučaju ponovite proces naručivanja.

Ako na zalihama nema naručenog Proizvoda, Posebne bilježnice će o tome obavijestiti Kupca telefonski ili pisanim putem.

Također, kupnja je moguća samo na adresi koja se može u sustavu odabrati kao adresa dostave. Moguće je kupiti i dostaviti proizvod samo na adresi unutar Republike Hrvatske.

Slike Proizvoda na online prodaji Posebnih bilježnica su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira Proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju Proizvoda. U slučaju nesklada između izgleda Proizvoda prikazanog na slici i izgleda isporučenog Proizvoda Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke Proizvoda.

Posebne bilježnice će nastojati na online prodaji objaviti točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Ukoliko Kupac nije na adresi u terminu koji je odabrao za svoju dostavu, djelatnik Posebnih bilježnica obavještava Kupca mailom da je pokušana isporuka narudžbe te da isti nije zatečen na zakazanoj adresi u zakazano vrijeme, zbog čega se narudžba Kupca vratila na skladište Posebnih bilježnica.

Opetovano odustajanje od narudžbe, prema diskrecijskoj ocjeni Posebnih bilježnica može se smatrati neprihvatljivim ponašanjem te nepoštivanjem Općih uvjeta i pravila poslovanja, temeljem čega Posebne bilježnice zadržavaju pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili Korisničke računa Kupca.

2.3.1. Otprema

Naručeni Proizvodi bit će složeni na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac se savjetuje prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.4. Načini plaćanja

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Posebnim bilježnicama kao prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu.
  Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavna služba će kontaktirati primatelja ili ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke.
 • Bankovnom uplatom/općom uplatnicom Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobit ćete ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate zaprimamo na račun:
  HR5224020061100655085
  NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas molimo da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona +385 (0)99 3659 160.
  Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.
 • debitnim ili kreditnim karticama, American Express, Visa i MasterCard. Sva kartična plaćanja na ovoj web trgovini obrađuju se kroz Stripe – sustav za procesuiranje online plaćanja. Svi podaci unesenih kreditnih kartica prilikom plaćanja isključivo se obrađuju i evidentiraju kroz Stripe, te su zaštićeni najvišom razinom sigurnosnih protokola.
2.4.1.  Izjava o sigurnosti plaćanja

Za kartična plaćanja koristimo sustav Stripe, koji podliježe najstrožim svjetskim standardima sigurnosti (PCI Service level 1). Svi podaci putuju putem TLS sustava, a svi brojevi kreditnih kartica su zaštićeni AES-256 enkripcijom. Mi nemamo uvid u podatke s vaše kreditne ili debitne kartice i sva komunikacija putuje izravno s vašeg uređaja prema Stripe servisu.

Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Stripe platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Stripe zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Stripe sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

2.5. Preuzimanje

Nakon plaćanja Vaše narudžbe, u roku 48 sati, na E-mail adresu ćete od strane Posebnih bilježnica dobiti račun u elektroničkom obliku (dokument u PDF-u u prilogu e-maila). Vaš će se račun printati na papir i dostaviti uz Proizvode.

Ako ne dobijete račun u elektroničkom obliku, molimo provjerite:

 • je li poruka u Vašem Junk/Spam folderu,
 • je li Vaš mailbox pun.

U slučaju da Kupac otkaže narudžbu nakon što je otpremljena ili ne preuzme Proizvode u trenutku isporuke ili odbije preuzeti Proizvode bez valjanog razloga, Posebne bilježnice zadržava pravo zahtijevati naknadu troškova manipulacije i transporta.

2.6. Dostava

Cijena dostave je 5,98€ (45,05 kn) za cijelo područje Republike Hrvatske. Za kupnju iznad 50€ (376.73 kn) dostava je besplatna.

Prijevoznička tvrtka dostavlja proizvode ili usluge u roku od 3 do 5 dana od preuzimanja pošiljke u skladištu Posebnih bilježnica (ne računajući vikende i praznike). Iznimka su otoci gdje se dostava vrši u roku od 5 do 7 dana od preuzimanja pošiljke u skladištu Posebnih bilježnica.

No s obzirom na to da Posebne bilježnice ne vrše uslugu dostave već istu za nas pružaju vanjski suradnici, ne možemo utjecati na potencijalna kašnjenja u vremenu dostave.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.

Kupljeni Proizvodi bit će dostavljeni u skladu s gore navedenim uvjetima ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti s javno prometne površine prijevoznim sredstvom.

2.7. Rangiranje, označavanje i ocjenjivanje Proizvoda

Pravo ocjenjivanja Proizvoda, imaju svi Kupci koji su kupili naše Proizvode i koji su registrirani u naš sustav.

2.8. Reklamacije, povrati i prigovori

Nezadovoljni ste našom uslugom? Nezadovoljni ste isporučenim Proizvodom?

Obratite nam se s povjerenjem i Vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na Vaše zadovoljstvo.

Pisani prigovor možete uputiti putem e-maila na info@posebnebiljeznice.com, putem telefona: 091 566 7772 ili putem pošte na adresu: Nas pet d.o.o., Ured Posebnih bilježnica, Capraška ulica 12, PISAK-409; 44000 Sisak.

Na isti način možete nam se obratiti i ako ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (molimo da navedete ili fotografirate Proizvod (ako se reklamacije može vizualno predočiti). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo Vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo Vam najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana odgovoriti na prigovor (15 kalendarskih dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

3. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka bilo koje vrste Proizvoda Posebne bilježnice snose odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

Troškove otklanjanja materijalnog nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez materijalnog nedostatka snose Posebne bilježnice.

Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako Proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno Ugovorom
 2. ako Proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je Kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja Ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak

Osim toga nedostatak postoji i:

 1. ako Proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se Proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir, sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 2. ako Proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja Ugovora,
 3. ako Proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za Proizvod iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu Proizvoda te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kupac koji je uredno i na vrijeme obavijestio Posebne bilježnice o nedostatku na Proizvodu može zahtijevati da se nedostatak ukloni tj. po svom izboru ima pravo na popravak Proizvoda ili zamjenu. Ako Posebne bilježnice u naknadnom primjerenom roku kojeg mu je dao Kupac ne ukloni nedostatak tj. ne izvrši popravak ili zamjenu, Kupac može raskinuti Ugovor ili zahtijevati sniženje cijene.

Posebne bilježnice su ovlaštene odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na Posebnim bilježnicama.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snose Posebne bilježnice.

Koja prava ima Kupac u slučaju popravka/zamjene?
Popravak ili zamjena Proizvoda s nedostatkom provodi se bez dodatnog troška za Kupca, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Posebne bilježnice o nedostatku (dolaskom u poslovne prostorije, putem pošte ili elektroničke pošte) te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je kupcu taj Proizvod bio potreban.
Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti Proizvod na raspolaganje Posebnih bilježnica, a Posebne bilježnice su ga obvezne preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U kojim slučajevima nemate pravo na raskid Ugovora i povrat Proizvoda?
Ako je nedostatak na Proizvodu neznatan.

3.1. PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača, Ugovor na daljinu, kao Potrošač možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili Proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid Ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti Trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu Ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu Ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:

 • poštom na adresu: Nas pet d.o.o., Capraška ulica 12, PISAK-409
  44000 Sisak
 • elektroničkom poštom na: info@posebnebiljeznice.com

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete preuzeti putem sljedećeg linka.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo Vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na Trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam Proizvod bude vraćen (najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu Ugovora).

Potrošač je sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Proizvoda koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda.

Ako Potrošač raskine Ugovor dužan je Proizvod vratiti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Posebne bilježnice će o umanjenju vrijednosti kupljenog Proizvoda uzrokovano oštećenjem/gubitkom ambalaže odnosno oštećenjem Proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti Proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni Proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti Potrošača nakon primitka vraćenog Proizvoda.

Izravne troškove povrata Proizvoda Potrošač je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid Ugovora (u roku od 14 kalendarskih dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom Ugovora).

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (PDF)

4. Alternativno rješavanje sporova

U skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, u slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti ustanovi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
U slučaju da se radi o potrošačkoj pritužbi na trgovca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pritužbu možete podnijeti jednom od sedam notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

 1.  Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;
 2.  Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I;
 3.  Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;
 4.  Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;
 5.  Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I;
 6.  Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;
 7.  Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II.

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka.

5. Vanjske usluge

Usluge koje pruža online prodaja Posebnih bilježnica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Posebne bilježnice misu odgovorne za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe i/ili pregledavanja/pretraživanja Internet stranica.

II. UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKE STRANICE

Posebne bilježnice pruža interaktivnu online uslugu putem Internetske stranice na domeni posebnebiljeznice.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.
Ovi Uvjeti korištenja Internetske stranice propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i Posjetitelja.

Korištenjem i pristupom ovim Uvjetima korištenja Internetske stranice, izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja Internet stranice, da ste s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te da pristajete na korištenje Internetske stranice u skladu s njima.
Pravo korištenja Internetske stranice nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih korisničkih podataka i lozinki na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Prilikom registracije na Posebne bilježnice on line prodaju bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe, ne dijeliti je s drugim osobama i čuvati od neovlaštenog pristupa i uporabe od strane trećih osoba. Svoju lozinku ne smijete otkrivati ili na bilo koji drugi način učiniti poznatom trećoj osobi u cilju omogućavanja neovlaštenog pristupa i/ili korištenja usluge on line prodaje Posebnih bilježnica. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ili u slučaju gubitka, krađe i/ili svake druge neovlaštene uporabe Vaše lozinke ljubazno Vas molimo da nas bez odgode kontaktirate putem telefona 091 566 7772 ili putem e-maila: info@posebnebiljeznice.com, kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Posebne bilježnice imaju pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.
Sve stranice online prodaje Posebnih bilježnica na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola. SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica on line prodaje Posebnih bilježnica.

Upoznati ste s činjenicom mogućih povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.) ili poteškoći pristupa Internetskoj stranici uslijed događaja više sile te Posebne bilježnice ne odgovaraju za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korištenjem stranice potvrđujete da se slažete se i prihvaćate da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Posebne bilježnice ne jamče, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu Korisnicima, Kupcima i/ili Posjetiteljima. Svaki Korisnik, Kupac i Posjetitelj prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na Proizvode ili usluge koje pružaju Posebne bilježnice.

Posebne bilježnice pridržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Posebne bilježnice su ovlaštene prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Posebne bilježnice mogu također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetske stranice.

1. Promjena uvjeta korištenja

Posebne bilježnice zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja Internetske stranice. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na Internetskoj stranici. Bilo kakvo korištenje ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i /ili Posjetitelja nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja Internetske stranice kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako Korisnik, Kupac ili Posjetitelj koristi Internetsku stranicu nakon izmjene Uvjeta korištenja Internetske stranice, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima, Kupcima i /ili Posjetiteljima uslijed takvih izmjena.

 

2. Računalna oprema

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Posebnih bilježnica te sve s tim povezane troškove. Posebne bilježnice nisu odgovorne za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika, Kupca ili Posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

3. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Internetske stranice je zaštićen i Posebne bilježnice ostvaruju isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Internet stranici dužni ste prethodno kontaktirati Posebne bilježnice putem e-mail adrese info@posebnebiljeznice.com ili putem broja telefona 091 566 7772.
Ova Internetska stranica sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi Proizvoda i usluga, logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo Posebnih bilježnica, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Posebne bilježnice su nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ove Internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja Posebnih bilježnica strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje Uvjeta korištenja Internet stranice koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Posebnih bilježnica i nositelja autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na ovu Internetsku stranicu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Posebne bilježnice ne snose obvezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

4. Dostupnost online prodaje Posebnih bilježnica

Iako Vam Posebne bilježnice nastoje dati najbolju moguću ponudu usluga, Posebne bilježnice ne mogu jamčiti da će usluge online prodaje odgovarati Vašim potrebama.
Pristup Internetsku stranici (www.posebnebiljeznice.com) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja i/ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

5. Povezane internet stranice

Internetska stranica uključuje linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Posebnih bilježnica te Korisnici, odnosno Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.
Posebne bilježnice nisu odgovorne za sadržaj na tim stranicama.

 

6. Nadzor

Posebne bilježnice ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja Internetske stranice, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Posebnih bilježnica, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

7. Naknada štete

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Posebne bilježnice, s njime povezana društva, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i/ili Posjetitelja.

 

8. Osobni podaci

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Posebnih bilježnica kao voditelja obrade dostupe su na linku Izjava o privatnosti.

 

9. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

10. Odricanje od prava

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 

11. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
Sve sporove iz ovih Uvjeta ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Sisku, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 

12. Primjena uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti i pravila i Uvjeti korištenja Internetske stranice primjenjuju se od 15.10.2023. godine i vrijede do njihove izmjene ili opoziva od strane Posebnih bilježnica.

Pin It on Pinterest